ARSC32

Luk sa brizgaljkama ARSC 32 (2") je alternativa tunelu za ulaze u bazene. Sastoji se od AISI 304 inox cevi sa pravouglim stopama za fiksiranje u beton inox šrafovima.
Luk je opremljen sa 5 brizgaljki. Da bi se osiguralo savršeno funkcionisanje, količina prethodno pripremljene vode se transportuje pomoću cirkulacione pumpe a protok vode svake pojedinačne brizgaljke (5 l/min) se mora uzeti u obzir prilikom planiranja.

Modeli

2" luk sa 5 brizgaljki od inoxa (ARSC32)