LPC20 DOZER ZA DEZINFEKCIJU

LPC20 je kontrolna kutija, dozer sredstva za dezinfekciju nogu u kanalu sa vodom. Može se kombinovati sa kontrolnim barijerama (D5605, D506, D507), lučnim tuševima (ARSC 32, ARSC 3) ili tuš tunelima (TUND 01, TUND 02). 
Napravljena je od plastike ojačane fiberglasom, sadrži filter, sigurnosne ventile i mikser pumpu sredstva za dezinfekciju. PC20 je opremljen ručnim mehanizmom za punjenje kanala sa vodom. Kada korisnik uđe u tunel, čista voda se doprema iz tuševa, dok se kanal puni vodom sa rastvorenim sredstvom za dezinfekciju: na ovaj način se izbegava stvaranje otpada i obezbeđuje maksimalna higijena. Kontrolna kutija se sastoji iz 2 slavine, 1 filtera, 1 mikser pumpe za tečnost protiv gljivica sa kontrolnim ventilom na kućištu. 
Opremljena je sa klipnim 1" direktnim ventilom za kontrolu tuš tunela i punjenja kanala s vodom. 

Modeli

Plastična kontrolna kutija ojačana fiberglasom (PC20) 

dezinfekcija nogu dezinfekcija nogu