Automatski slivnik

SOEMA je kreirala i razvila E-CAP, slivnik sa automatskim otvaranjem i zatvaranjem usklađen sa elektro-senzorskim slavinama.

automatski slivnik