Sistem za daljinsku kontrolu i automatizaciju postrojenja za prečišćavanje vode

Sanasystem je sistem za daljinsku kontrolu vodovoda, elektronskih slavina, tuševa i drugih uređaja koji omogućuje upravljanje, kontrolu i automatizaciju postupaka dezinfekcije vode koji se obično provode termalnim šokovima ili pomoću hlora. To čini mogućim iskorenjivanje bakterija kao što su Legionella, Pseudomonas, atipične mikrobakterije i mnogih drugih koje se razmnožavaju svuda unutar cevovoda, stajaće vode slavina i rezervoara.

Komponente sistema

 1. Hardver (PC standardni)
 2. Upravljački softver za SANASYSTEM
 3. USB kabal
 4. Adapter sa standardim interfejsom
 5. Full-duplex mreža sa standardnim kablom
 6. Pojačavač signala
 7. Elektronske kontrolne kutije (uređaji za povezivanje) za konverziju signala (instalira se na mreži do maksimum 31 uređaja za povezivanje)
 8. Mreža podsistema
 9. Periferna kontrolna kutija za dekodiranje signala (za instalaciju u mreži sa maksimalno 254 jedinice po jednom uređaju za povezivanje)
 10. Kontrolna kutija postrojenja za prečišćavanje vode
 11. Signalna lampica upozorenja
 12. Krajnji korisnici sistema: SOEMA slavine, uređaji i tuševi

preciscavanje vode