Proizvodi > Elektronska sanitarna oprema
senzorska slavinaElektronske slavine za lavaboe

- Puro
- Brioso
- Semplice
- M225
- M204
- Ufo
- Ufo Sme
- C612
- M205

senzorska slavinaElektronske slavine za lavaboe
Elektronski dispenser sapuna

- C620
- C621
- C622-C623
- C624


Senzorski tuš – stubni,ugradni,žetonSenzorski tuš – stubni,ugradni,žeton

- D515/D516
- D501
- D523
- D525
- D517/D518
- D520
- D521
- SOFF/SOFF2/SOFF4
- BOX DOCCIA

Tuš tuneli Tuš tuneli

- D505
- D506
- D507
- ARSC32
- ARSC3
- PC20

Sušač za ruke Sušač za ruke

- Ghibli sušač za ruke

 

Specijalni podovi za toalete Specijalni podovi za toalete

- PAVIM WC
- PAVIM OR
- PAVIM
- PAVIM DC