Način rada

Otvoren slivnik
Tokom upravljanja elektronskom slavinom, fotoćelija takođe upravlja E-CAP-om koji otvara poklopac za odvod kako bi se omogućilo isticanje vode.

Zatvoren slivnik
Nekoliko minuta nakon što voda prestane teći, E-CAP automatski zatvara poklopac opet odvajajući sanitarni deo od odvodnog sistema. Sanitarni deo i U-trap stoga su odvojeni mehanički.

Dezinfekcija
Zatim, peristaltik pumpa ubrizgava nekoliko kapi sredstva za dezinfekciju čime osigurava savršenu sigurnost sanitarnog dela.

Podešavanja za ručni ili automatski način rada
Prekidač A upravlja otvaranjem i zatvaranjem slivnika:
sistem za preciscavanje vode-slivnici
1. kada je postavljen u položaj 1, odvod uvek ostaje zatvoren (automatsko funkcionisanje je isključeno)

2. kada je postavljen u položaj 2 (centralno), rad je automatski i stoga je uslovljen funkcionisanjem elektronske slavine

3. kad je postavljen u položaju 3, odvod je trajno otvoren (automatsko funkcionisanje je isključeno). ovaj tip prekidača se koristi od strane osoblja odgovornog za čišćenje ili za sterilizaciju sanitarnog dela.

Podešavanja za ručni ili automatski način rada
Prekidač B upravlja peristaltičkom pumpom:

sistem za preciscavanje vode-slivnici
1. kada je postavljen u položaj 1, funkcionisanje je automatsko i stoga uslovljeno funkcionisanjem elektronske slavine

1. kada je postavljen u položaj 2, pumpa radi bez prekida (automatsko funkcionisanje je isključeno). ovaj prekidač se koristi za punjenje pumpe brzo u slučaju kada je rezervoar sa tečnošću za prečišćavanje prazan i kada se pumpa i cevi prazne. Ovaj prekidač koristi služba čišćenja.


sistem za preciscavanje vode-slivnici sistem za preciscavanje vode-slivnici sistem za preciscavanje vode-slivnici