EFIKASNOST, UŠTEDA VODE, KONTROLA

Centralizovana kontrola 
procesa prečišćavanja 

Direktna kontrola 
krajnjih korisnika-uređaja

Modularnost
proširivo postrojenje

Konfiguracija funkcija 
i programiranje

Kontrola

potrošnje vode


Mogućnosti
Sa SANASYSTEM-om svaka pojedinačna faza procesa prečišćavanja je automatizovana.. Zahvaljujući stručnom kadru, SOEMA pruža svojim klijentima visoko-kvalitetne tehničke savete kako bi se optimizovao i personalizovao tretman dezinfekcije prema stanju i tipu vodovoda, kao i organizaciji i strukturnim zahtevima.

SANASYSTEM jamči izuzetnu uštedu energije, vremena i ulaganja u osoblje.Štaviše, potpuno automatizovano upravljanje osigurava najviši nivo privatnosti korisnika bolnica izbegavajući sve neugodnosti koje proizlaze iz manuelnog postupka prečišćavanja.

SANASYSTEM beleži sve podatke koji se odnose na klijente i pruža izveštaj za svaki pojedinačni postupak prečišćavanja. To čini mogućim dobiti statističke podatke za svakog pojedinog klijenta ili grupu klijenata. Takav izveštaj koji prikuplja i predstavlja izuzetno vredan referentni materijal, tačno dokumentuje korišćenje resursa u slučaju da se to zahteva.

usteda vode